Monthly Archives: June 2013

Hành trình khám phá Tây Nguyên 2013.

TỪ 30/5/2013 ĐẾN NGÀY 04/6/2013 Hình ảnh:  http://www.flickr.com/photos/97412148@N02/sets/   Ngày thứ 1: (30/5/2013) TP.Hồ Chí Minh – Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập (Bình Phước) – 180KM Lúc 6 giờ sang, tất cả thành viên tham gia tập trung đầy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment